Smanio, G., & Girardi, K. 2018 Dez 7. OS GANHOS DECORRENTES DA INEFICI├ŐNCIA NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO CONTEMPOR├éNEO. DELICTAE: Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Delito. [Online] 3:5